Gravset Skianlegg klubbhus 2014 Presentasjon

HISTORIKK.

På slutten av 1980-tallet valgte langrennsgruppa å flytte anlegget sitt til Gravset. Dette ble gjort for å sikre bedre snøforhold, samt å kunne utvikle traseer som var i samsvar med Skiforbundets krav. På 1990- tallet ble 2 km, 3km og 5km anlagt som konkurransetraseer, samtidig som skistadion, målbu og parkeringsplass ble planlagt og påbegynt.

I 1999 startet arbeidet med lysløype i 2km og 3km, og lysløypa stod ferdig høsten 2000. I 2004 stod lysløypa i 5km klar, og i 2007 var den nye målbua på plass. I 2009 ble arbeidet med lys i 750m og 1km-sløyfa avsluttet.

I 2012 ble snøkanonanlegg anlagt i 750 m, 1 km, og 2km. Dette er enkeltvis den største investeringen på Gravset, med en kostnad på 3,2 mill. kroner, og med en dugnadsinnsats på 1800 timer. I 2013 ble det bygd et skileikområde med lys.

Totalt er det investert nær 6 mill. kr på Gravset, og det er lagt ned 4500 dugnadstimer. I tillegg er det arbeidet 300 timer dugnad med snølegging både i 2012 og 2013.

AKTIVITET.

HIL – langrenn har følgende aktiviteter fra oktober til april:

–        Trening og skileik, ca 75 barn / ungdom pr. uke

–        4 tirsdagsrenn, med ca 110 deltagere pr. renn

–        Gravsetrennet i desember måned. I 2014 var det 270 deltakere!

–        Hemsedalsrennet arrangeres på Skjærtorsdag, ca 300 deltagere

Aktiviteten i langrennsgruppa er i vinter rekordstor, samtidig ser vi at flere av våre løpere hevder seg meget bra både i nasjonale og regionale renn.

KLUBBHUS 

HIL – langrenn har i flere år sett behovet for et klubbhus, men har fram til nå utsatt dette prosjektet. Dette er dels på grunn av at reguleringsplanen for Gravset først ble vedtatt i 2011, samt at vi valgte å bygge snøkanonanlegget i 2012. Vi mener nå at tiden er moden for bygging av et klubbhus. Vi kan nevne følgende argumenter for dette prosjektet:

 

–        Sanitæranlegg. Dagens sanitæranlegg holder ikke den standard som kreves i 2014. Både på vanlige treninger og på renndager er kapasiteten for liten og sanitærforholdene ikke tilfredsstillende.

–        Miljøskaper. Varmestue / klubbhus vil bli en betydelig miljøskaper i langrennsmiljøet i Hemsedal. 70 % av barna vi aktiviserer hver uke er i alderen 5 – 13 år, og for disse er det sosiale etter skileik/trening en viktig trivselsfaktor. Bygget vil bli et samlingspunkt for alle etter trening, og samtidig et sted der foreldre og andre kan møtes. All statistikk viser at uteaktiviteter vinterstid konkurrerer med langt mer passiviserende aktiviteter som foregår inne. For å gi de eldre ungdommene et fullverdig treningstilbud, vil et klubbhus med mulighet for videovisning etter noen treninger være et bra tilbud.

–        Bedre fasiliteter ved skirenn.  Vi er en av få arrangører av skirenn i Buskerud skikrets, som ikke kan tilby en varmestue til våre deltagere. Premieutdeling må foregå utendørs, og deltagerne må sitte i biler for å varme seg. Vi nevner også sanitærforholdene, som er for dårlige. Som arrangør av skirenn er dette ikke en holdbar løsning i framtiden. Etter at vi bygde snøkanonanlegget i 2012, er vi blitt en sikker arrangør av skirenn tidlig i sesongen, men uten en varmestue vil vi ikke få flere deltagere på vårt renn.

–        Kiosk. Dagens kiosk er gammel og holder ikke den standard som kreves. Med en ny kiosk med innlagt vann mm, vil inntektene øke i kioskdriften. Vi kan samtidig ha et bedre tilbud på renndager, noe som er viktig i det totale tilbudet.

Vårt mål med dette prosjektet er å styrke tilbudet til barn og unge i Hemsedal, samt å gi Hemsedal et betydelig løft som skidestinasjon. Dersom finansiering og godkjenning av søknader går i orden, er bygget planlagt å stå ferdig årsskiftet 2014/2015

PowerPoint-presentasjon av Gravsetstugu